welkom op de website van Frank Majoor. †

Op deze site is informatie te vinden over mijn vogelring projecten.
De volgende vogelsoorten komen aan bod: Boerenzwaluw, Bontbekplevier, Buizerd, Geelpootmeeuw, Grauwe Gans, Grutto, Huismus, Kleine Mantelmeeuw, Kleine Plevier, Kluut, Kokmeeuw, Korhoen, Krakeend, Kwartelkoning, Mandarijneend, Meerkoet, Merel, Nijlgans, Oeverzwaluw, Ooievaar, Steenuil, Stormmeeuw, Strandplevier, Tapuit, Wilde eend, Zilvermeeuw, Zwartkopmeeuw, Zwarte Zwaan.

Ik ben geboren in Laren (NH). Van jongs af aan ben ik met de natuur opgegroeid. Met mijn ouders zat ik veel op en rond het water in Friesland en vervolgens heb ik de Nederlandse natuur pas echt goed leren kenen via de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN).

Na mijn studie Milieukunde aan de Rijkshogeschool IJsselland ben ik in 1995 gaan werken bij Sovon Vogelonderzoek. Mijn werk bij Sovon bestaat uit het coŲrdineren van een aantal projecten als Nestkaarten en inventarisatie van broedvogels in de Gelderse Poort. En daarnaast 's zomers vooral uit veldwerk, met name soortgericht onderzoek aan broedvogels en onderzoek aan vogelgiep bij Kokmeeuwen.

Mijn hobby is vogel ringonderzoek. Het is begonnen met het aflezen van ringen van geringde Kokmeeuwen en het is uitgegroeid tot een uitgebreid ring onderzoek aan verschillende vogelsoorten.
Het ringonderzoek doe ik niet alleen. Vooral bij het aflezen van de door mij geringde vogels krijg ik hulp van een aantal fanatieke waarnemers die zeer regelmatig hun meldingen doorgeven en vele honderden waarnemers (uit binnen en buitenland) die incidenteel vogels melden. Zonder hulp van deze vele enthousiaste waarnemers is het niet mogelijk om zo veel resultaat uit het ringwerk te halen.

Follow Frank Majoor with Twitter
Andere talen:


Belangrijkste nieuws:

Kokmeeuwen:
Kaart alle terugmeldingen nieuwe versie november 2013, zie
overwinteraars en broedvogels.

Stormmeeuwen:
Kaart met alle terugmeldingen van door mij geringde Stormmeeuwen
(bijgewerkt 07-09-2010).

Kokmeeuwen:
Nieuwe leuke terugmeldingen
(bijgewerkt 17-08-2010).

Nijlganzen en Grote Canadese Ganzen:
Kleurring resultaten SOVON-rapport, lees verder...
(toegevoegd 20-12-2013)

Buizerds:
Buizerds gezenderd
(bijgewerkt 26-07-2010).

Kokmeeuwen:
Grieponderzoek in Litouwen
(bijgewerkt 11-05-2010).

Meeuwen:
Al meer dan 1800 Stormmeeuwen gekleurringd tijdens slagnetvangsten in de winter 2009/2010 !
(bijgewerkt 19-02-2010).

Kaarten met terugmeldingen van:
(bijgewerkt 15-12-2009).

Mandarijneenden:
Vrouw wordt "man" ...
(bijgewerkt 30-11-2009).

Ooievaars:
Ooievaars gezenderd
(bijgewerkt 27-07-2009).

Kokmeeuwen:
Nieuw artikel
(bijgewerkt 19-07-2009).

Kleine plevier:
Kleine plevier in Zwitserland, voor 3e jaar op rij
(bijgewerkt 19-05-2009).

Nijlganzen:
De eerste Nijlganzen van kleurringen voorzien
(bijgewerkt 27-04-2009).

Kokmeeuwen en Stormmeeuwen:
Overzicht kleurcodes E-serie
(bijgewerkt 27-04-2009).

Kokmeeuwen:
Leuke terugmeldingen: aflezingen uit CroatiŽ en Portugal
(bijgewerkt 11-03-2009).

Mandarijneend:
Terugmelding uit Noorwegen!
(bijgewerkt 11-02-2009).

Wilde eend:
Terugmelding uit Rusland!
(bijgewerkt 22-01-2009).

© Frank Majoor. Website update 29-11-2021.
E-mail:


eXTReMe Tracker