CES ONDERZOEK - Inleiding

Het Constant Effort Site (CES) - Project is een vogel ringproject waarbij met een vaste mistnet opstelling vogels worden gevangen en geringd. De onderzoeksperiode is het broedseizoen, van half april tot begin augustus.

Enkele voorwaarden van het CES-project zijn dat er gedurende 12 decades één maal wordt gevangen, van een half uur voor zonsopkomst tot tenminste 6 uur daarna en dat er geen geluid wordt gebruikt om de vogels aan te trekken.
Door de gestandaardiseerde opzet van dit vogel ringproject worden gegevens verzameld over de overleving (terugvangst eerder geringde vogels), reproductie (index % eerstejaars vogels) en monitoring (aantal adulte vogels). De verzamelde gegevens zijn een aanvulling op enkele SOVON-projecten als het Nestkaartenproject en het BMP-project.

In Nederland wordt op ruim 40 plaatsen volgens deze gestandaardiseerde methode geringd. Meer info over dit project zie de website van het Vogeltrekstation onder CES.

In de periode 1995-2012 was ik vanuit Sovon coordinator voor het CES-project. Wegens frustratie met betrekking tot het gebruik van het programma Griel ben ik hiermee gestopt.
© Frank Majoor. Website update 11-02-2014.
E-mail: