SOVON ONDERZOEK - Tapuit
In 2007 is in opdracht van Vogelbescherming en LNV gestart met een onderzoek naar de populatiedynamiek van Tapuiten in de Noordhollandse kustduinen. Het onderzoek loopt nog steeds, nu met financiering van Vogelbescherming en Landschap Noord-Holland.
De werkzaamheden bestaan uit het zoeken en controleren van nesten, het kleurringen en verzamelen van biometrische gegevens en het aflezen van gekleurringde vogels. Deze gegevens vormen de basis voor kwantificering van populatiedynamische parameters als broedsucces, overleving, dispersie en aandeel tweede legsels. Deze informatie is nodig om de oorzaken van de geconstateerde populatie-afname te achterhalen.

Jonge Tapuit. Botgat 2008. Bram Ubels.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door SOVON en Radboud Universiteit Nijmegen / Stichting Bargerveen. De studiegebieden zijn het Noordhollands Duinreservaat bij Castricum, het volledige duingebied tussen Callantsoog en Den Helder. Hiermee hebben we naar schatting meer dan 95% van de totale Noordhollandse vastelandspopulatie te pakken. Daarnaast wordt ook in het Aekingerzand (grens Friesland en Drenthe) onderzoek gedaan aan de Tapuit.
Tenslotte is bij een aantal nesten in het Noordhollands Duinreservaat onderzoek gedaan aan de voedselecologie van Tapuiten. Bij deze nesten is gedurende 3-6 dagen tijdens de nestjongenperiode het dieet gefilmd en zijn insectenbemonsteringen uitgevoerd om het voedselaanbod te bepalen.

Gebruikte codes:
Combinatie van drie kleurringen en een metalen ring. Aan iedere poot zitten twee ringen, waarbij de metalen ring mee doet in de code. Waarnemingen van gekleuuringde Tapuiten kunnen aan mij worden gemeld.

Jaar Jong Adult Adulten terug
uit eerdere jaren
2007 132 70 0
2008 185 37 60
2009 172 14 75
2010  89 8 78
2011  208 27 87
20121772286
2013147774
Totaal geringd 1110 185
Beknopt overzicht verzamelde populatiegegevens Tapuit 2007-2009
Hier is een beknopt overzicht gemaakt van de verzamelde populatiegegevens van de Tapuit uit 2007-2009, geschreven door Chris van Turnhout & Frank Majoor (november 2009).
© Frank Majoor. Website update 12-02-2014.
E-mail: