RAS ONDERZOEK

RAS staat voor Retrapping Adults for Survival: of te wel soortgericht onderzoek naar de overleving van Nederlandse broedvogels.
In een vast studiegebied wordt daarbij een bepaalde soort onder de loep genomen. Daarbij wordt met een vaste terugvang- of aflees- inspanning getracht minimaal 20-30 terugmeldingen te verzamelen van adulte broedvogels.
Meer info over dit project zie website van het Vogeltrekstation onder RAS.

Kleurringprojecten in het kader van RAS voor ik uit aan de volgende soorten:
* Bij deze RAS projecten wordt alleen een metalen ring van het Vogeltrekstation Arnhem gebruikt. De overige soorten worden ook gekleurringd.
© Frank Majoor. Website update 11-02-2014.
E-mail: