KLEURRING ONDERZOEK KOKMEEUW (Larus ridibundus) - BROEDVOGELS

Kleurring onderzoek aan de Kokmeeuw in het kader van RAS wordt uitgevoerd in Harderwijk en Zoetermeer.
Daarnaast worden als bijvangst jaarlijks enkele Zwartkopmeeuwen ge(kleur)ringd.

Klik hier voor een uniek overzicht van alle terugmeldingen van door mij, in het broedseizoen geringde Kokmeeuwen. Per maand op kaart te bekijken.

Harderwijk

Op het Veluwemeer te Harderwijk ben ik in 1998 begonnen met het ringen van ca. 500 jonge Kokmeeuwen per jaar. Aangezien alleen een metalen ring werd gebruikt was het aantal terugmeldingen laag.

In 2005 is daarom in het kader van het RAS gestart met het kleurringen van ca. 100 jongen per jaar. Dit levert per jaar meer buitenlandse meldingen op, dan al de meldingen van de metalen ringen uit de jaren daarvoor bij elkaar. Daarnaast worden en sinds 2006 jaarlijk circa 25 adulte broedvogels op het nest gevangen en gekleurringd.

Ringplaats Harderwijk, Veluwemeer (groene marker) en waarnemingen buiten de kolonie:
Tijdens het broedseizoen (rode marker) en buiten het broedseizoen (blauwe marker)

© Google Maps: markers aanklikbaar, inzoomen, uitzoomen en schuiven is mogelijk

In het kader van dit RAS onderzoek is in 2006 is gestart met aflezen van (kleur)ringen op een dijkje naast de kolonie.
Dit heeft gedurende de seizoenen 2006-2011 bijna 8500 waarnemingen opgeleverd van ruim 1100 individuen.


Afleesplaats op de dijk naast de kolonie. April 2008.


Aantallen geringde Kokmeeuwen, niet-vliegvlugge jongen en volwassen broedvogels Veluwemeer, Harderwijk:
Jaar Metalen ring Kleurring Adulten terug uit eerdere jaren
1998 392 0 0
1999 400 0 0
2000 521 0 2
2001 514 0 2
2002 505 0 2
2003 446 0 19
2004 322 0 4
2005 19 92 19
2006 289 122 177
2007 72 126 331
2008 53 116 360
2009 65 135 356
2010 105 209 380
2011 23 109 272
2012 0 79 344
2013 0 0 296
Totaal geringd 3726 988  

Het kleurringen van een niet vliegvlugge Kokmeeuw (wit E3CS).
3 juni 2008.

Gebruikte codes:
Wit, beginnend met de letter E, gevolgd door 1 cijfer en 2 letters of 2 letters en 1 cijfer:
E1AA-E1ZZ, E2AA-E2ZZ, E3AA-E3ZZ, E4AA-E4ZZ, ECA1-ECZ9.


Kokmeeuw donskuiken met ei. 7 mei 2008.

Videobeelden:


Er zijn meer foto's van het ringen van broedvogels (volwassen vogels en jongen) te bekijken (Foto & video © Benny Middendorp):
Fotogalerij 7 mei 2008
Fotogalerij 6 juni 2008

Wit E1SS (geboren in kolonie Harderwijk) in Spanje. November 2009.


Zoetermeer

In 2009 is een soortgelijk RAS onderzoek gestart bij Zoetermeer aan de Benthuizerplas (52,04,32 N - 4,31,58 E). Mederinger binnen dit project is Benny Middendorp. Hier zijn begin juni 2009 totaal 56 volwassen broedvogels van een witte kleurring voorzien en ongeveer eenzelfde aantal Kokmeeuwen hebben alleen een metalen ring gekregen.
Meer informatie over de ringactiviteiten in 2009 en meer over de aflees activiteiten in de regio Zoetermeer is te lezen in een artikel van Benny Middendorp.

Gebruikte codes:
Wit, beginnend met de letter E, gevolgd door 1 cijfer en 2 letters of 2 letters en 1 cijfer:
E5AA-E5ZZ en EFA1-EFZ9.


Kokmeeuwen kolonie Benthuizerplas, Zoetermeer, 2010. © Benny Middendorp

Ringplaats Zoetermeer, Benthuizerplas (groene marker) en waarnemingen buiten de kolonie:
Tijdens het broedseizoen (rode marker) en buiten het broedseizoen (blauwe marker)

© Google Maps: markers aanklikbaar, inzoomen, uitzoomen en schuiven is mogelijk


Aantallen geringde Kokmeeuwen, niet-vliegvlugge jongen en volwassen broedvogels Benthuizerplas, Zoetermeer:
Jaar Metalen ring Kleurring Adulten terug uit eerdere jaren (status 23-07-2010)
2009 61 56 0
2010 86 142 77
2011 41 83 153
2012 66 73 149
2013 88 69 144
Totaal geringd 342 423  


Kokmeeuwen broedvogels ringen voor RAS-project in 2013
In 2013 zijn op 16 juni jonge Kokmeeuwen ge(kleur)ringd, in de kolonie Benthuizerplas bij Zoetermeer.


RAS-project in 2012
In 2012 zijn op 28 mei wederom jonge Kokmeeuwen ge(kleur)ringd, in de kolonie Benthuizerplas bij Zoetermeer.
Foto´s Benny Middendorp.

RAS-project in 2011
In 2011 zijn net als voorgaande jaren onder weer jonge Kokmeeuwen ge(kleur)ringd, in de kolonie Benthuizerplas bij Zoetermeer. Echter ditmaal alleen niet-vliegvlugge jongen
Foto´s Benny Middendorp.

RAS-project in 2010
Op 2 juni 2010 zijn Kokmeeuwen ge(kleur)ringd in de kolonie Benthuizerplas bij Zoetermeer.
Totaal zijn er met een slagnet 122 volgroeide Kokmeeuwen gevangen en 111 niet vliegvlugge jongen. Enkele van de volgroeide meeuwen waren al geringd. Bij totaal 118 Kokmeeuwen zijn nieuwe metalen ringen aangelegd (waarvan 1 herringd), hiervan zijn er 55 ook voorzien van een witte kleurring van de E5-serie. Van deze volgroeide vogels was de leeftijdsverdeling als volgt: 5 in het 2e kalenderjaar, 5 na 2e kalenderjaar, 2 in het 3e kalenderjaar en 106 na derde kalenderjaar.
Totaal 111 niet vliegvlugge jongen zijn er gevangen en van een metalen ring voorzien, hiervan zijn er 87 ook voorzien van een witte kleurring van de E5-serie.
Van vrijwel alle vogels zijn biometrische gegevens genoteerd, zoals vleugellengte, koplengte, snavelhoogte en gewicht. Verder zijn griepmonsters genomen.
Hieronder enkele foto's van het ringen op 2 juni 2010:
Kokmeeuwen ringen bij de kolonie Benthuizerplas, Zoetermeer in 2010. © Maarten van Kleinwee & Benny Middendorp


Kokmeeuwen kolonie Benthuizerplas, Zoetermeer, 2009.


Kokmeeuwen aflees locatie Benthuizerplas, Zoetermeer, 2009. © Benny Middendorp


Wit E5AP bij kolonie Benthuizerplas, Zoetermeer. Mei 2009. © Benny Middendorp


Wit E5RF strand Le Portel, Normandie, Frankrijk - juli 2010. © Maarten van Kleinwee.

Wit E5EJ op overwinteringsplaats, strand Omaha, Normandie, Frankrijk - september 2010. © Emmanuel Chabot.


Wit E5CP bij Trouville-Sur-Mer, Normandië, Frankrijk - september 2010. © Tony Le Huu Nghia

© Frank Majoor. Website update 12-02-2014.
E-mail: