ONDERZOEK KOKMEEUW (Larus ridibundus)

In december 1984 ben ik in Laren (NH) begonnen met het aflezen van enkele geringde Kokmeeuwen.
Toevalligerwijs ontdekte ik toen dat de ringen met de verrekijker leesbaar waren.
Vanaf de herfst van 1985 is het aflezen van ringen van de in Het Gooi overwinterende Kokmeeuwen systematisch van start gegaan.
In het najaar van 1993 kreeg ik een ringvergunning voor het herringen van Kokmeeuwen met een zeer versleten aluminium ring. De vergunning werd in februari 1994 uitgebreid met het ringen van eerste winter Kokmeeuwen in Het Gooi.
In november 1995 werd mijn vergunning uitgebreid tot overwinterende Kokmeeuwen in heel Nederland.
En in november 1996 mocht ik starten met het gebruik van kleurringen. Dit in het kader van een systematisch onderzoek naar de overleving en plaatstrouw van de in Nederland overwinterende Kokmeeuw. Tot op heden loopt dit onderzoek nog steeds.
Mederingers binnen het landelijke Kokmeeuwen project zijn Benny Middendorp, Rob Voesten en Jeroen Nagtegaal.


Frank Majoor tijdens het aflezen van ringen in Arnhem. 11 september 2008.

Er is veel te vertellen over het onderzoek aan Kokmeeuwen.
Er is daarom onderscheid gemaakt tussen onderzoek aan overwinteraars en onderzoek aan broedvogels. Gegevens over de (kop)rui worden ook door mij verzameld.
Verder wordt er ook grieponderzoek bij Kokmeeuwen uitgevoerd.
Tot slot is het interessant te bekijken welke leuke terugmeldingen (aangegeven met Google Maps) er zijn van door mij gekleurringde kokmeeuwen.

Van veel waarnemers ontving ik foto's met de afgelezen Kokmeeuwen, meestal met kleurringen.

Aantallen door mij afgelezen Kokmeeuwen, per ringcentrale
(stand augustus 2008):
Ringcentrale Individuen Waarnemingen
Arnhem 4857 37004
Bologna 1 1
Bratislava 8 23
Bruxelles 386 857
Budapest 2 3
Copenhagen 182 710
Gdansk 243 895
Helgoland 167 622
Helsinki 688 2106
Hiddensee 60 185
Kalo 13 49
Kaunas 461 1434
Lissabon 1 1
London 108 194
Madrid 3 3
Matsalu 249 1006
Minsk 13 20
Moskwa 38 61
Olso 3 16
Paris 5 5
Praha 56 155
Riga 49 76
Sempach 7 8
Stavanger 22 126
Stockholm 566 1765
Totaal 8188 47325

Hilversum, Lorentzweg. Januari 2008.
Het onderzoek aan meeuwen wordt mogelijk gemaakt door vele kilo's afvalkaas dat kosteloos ter beschikking wordt gesteld door Hazeleger Kaas te Barneveld.

Kaasafval ophalen...
© Frank Majoor. Website update 11-02-2014.
E-mail: