RAS ONDERZOEK NACHTZWALUW (Caprimulgus europaeus)

In 2007 heb ik voor Sovon 8 volwassen nachtzwaluwen gezenderd op de Veluwe. Zeven mannen werden gevangen met geluid en een mistnet en een vrouwtje werd gevangen met een mistnet nabij het nest. Daarnaast heb ik in 2007 vier nestjongen geringd.

Het onderzoek richtte zich op terreingebruik: waar zoeken ze voedsel en waar zitten ze overdag? Daarnaast is onderzoek gedaan naar voedselbeschikbaarheid en prooien.
© Frank Majoor. Website update 11-02-2014.
E-mail: