CES ONDERZOEK - Ooijsegraaf

De ringgroep Ooijse Graaf bestaat op dit moment uit Bram Ubels, Frank Majoor, Joost Valkenburg, Holmer Vonk en Stef Waasdorp.

De Ooijse Graaf is een oude verlandende rivierstrang gelegen in de Ooijpolder nabij Nijmegen.
In 1996 is hier gestart met 93 meter mistnet verdeeld over ruigte vegetatie (o.a. riet en brandnetels), struweel (o.a. wilg, meidoorn en vlier) en bosrand (wilg). In 1997 is het aantal mistnetten uitgebreid tot een totaal van ruim 150 meter. Hierbij zijn met name enkele netten in rietland en struweel (wilg en vlier) bij geplaatst. Vanaf dat moment is het totaal aantal gevangen vogels flink toegenomen, met name de rietsoorten als Rietgors en Kleine Karekiet. Daarna is de netopstelling niet meer gewijzigd.
Op de allereerste vangperiode in april 1996 na, zijn in de Ooijse Graaf jaarlijks al de 12 vangdagen volbracht.
Totaal zijn gedurende de veertien CES-seizoenen 60 verschillende soorten gevangen. Daaronder bevinden zich enkele doortrekkers als Draaihals, Kuifmees en Baardman die niet in de directe omgeving broeden. De meeste gevangen vogelsoorten broeden in het gebied. Maar ook hierbij zitten individuen die ten tijde van het ringen nog op doortrek zijn. Een voorbeeld van een doortrekker is een Kleine Karekiet geringd op 4 juni 1997 die vervolgens op 1 augustus 1998 in het zuiden van Noorwegen is terug gevangen. Daarnaast is er regelmatig een slaapplaats in het gebied van onder andere Gele Kwikstaart, Boerenzwaluw en Spreeuw.


Gele kwikstaart. Circa 50% van alle in Nederland geringde Gele kwikstaarten worden hier geringd.

In het kader van het CES worden er jaarlijks gemiddeld 644 individuen (nieuw geringd plus terugvangsten) gevangen. Met als uitersten 533 individuen in het jaar 2000 en 802 in het jaar 2004.

Na afloop van het CES seizoen wordt er in de maanden augustus tot en met oktober nog onregelmatig in het gebied geringd. Met behulp van geluid van algemeen langstrekkende vogels worden dan flinke aantallen gevangen. Vooral van de Kleine Karekiet en Zwartkop kunnen vele tientallen tot maximaal zo'n 200 vogels op een vangdag worden geringd. Het hoogste dagtotaal is 518 nieuw geringde vogels op 22 september 2010. De leukste najaarsvangsten zijn hier Draaihals (min of meer jaarlijks 1-2) Bladkoning (op 3 oktober 2000 en 5 oktober 2010) en Ortolaan (op 24 augustus 2008).

Alle vangsten van de Ooijse Graaf, sinds de start in 1996, staan op http://www.trektellen.nl.

In 2012 is gedurende het najaar vrijwel dagelijks gevangen door Bram Ubels.
Het jaarverslag 2012 is hier te bekijken.

De vangtotalen van de Ooijse Graaf in 2011 zijn hier te bekijken.

Er is hier een overzicht vangsten CES Ooijse Graaf 1997 t/m 2009 te bekijken (overzicht in Excel).

Klik hier voor een uniek overzicht van alle terugmeldingen van de Ooijse Graaf. Per soort op kaart te bekijken.


Hybride Huiszwaluw X Boerenzwaluw. Eerste kalenderjaar. 10 september 2011. Foto´s Rob Voesten.

Witkopstaartmezen. 25 september 2011. Foto´s Frank Majoor.


Frank, Jelle en Tijmen blazen gezamenlijk om de vetscore van een IJsvogel te bepalen. © Bram Ubels.


Kleine Bonte Specht, 26-8-2009. 1kj vrouw. Foto: Marian Crombach.

© Frank Majoor. Website update 11-02-2014.
E-mail: