ARTIKELEN

Hier staan enkele interessante artikelen welke ik, meestal samen met mede-onderzoekers, heb geschreven.
Klik op de titel om het artikel te downloaden.

Kokmeeuwen

PDF Titel Auteurs Publicatie herkomst
Ringwerk aan Kokmeeuwen en Visdieven bij Stevol Jeroen Nagtegaal & Rob Voesten Limburgse Vogels 23: editie 2013
New longevity records of Black-headed Gull, with comments on wear and loss of aluminium rings Klaas van Dijk, René Oosterhuis, Benny Middendorp & Frank Majoor Dutch Birding 34 (2012): 20-31
Over plaatstrouw van Kokmeeuwen in Nederland tijdens de slagpenrui Klaas van Dijk Limosa 84 (2011): 21-25
Herkomst, aantallen en broedsucces van Kokmeeuwen op Griend Klaas van Dijk & René Oosterhuis Limosa 83 (2010): 21-35
Reproductie van de Kokmeeuw in kust- en binnenlandkolonies Jacintha G.B. van Dijk, Eric W.M. Stienen, Sonja Gerritsen & Frank A. Majoor Limosa 82 (2009): 13-22
Waarom kiezen Kokmeeuwen er voor om in de winter in de stad te foerageren, maar niet op het omliggende platteland? Aarnoud J. Dekhuijzen & Frank Majoor Vlerk 25-2 (2008)
Invloed van vangmethode op de waargenomen seksratio bij broedende Kokmeeuwen op Griend Klaas van Dijk & René Oosterhuis Limosa 81 (2008): 94-97
De Kokmeeuwen van het Noorderplantsoen: hoeveel zijn het en hoe groot is hun leefgebied? Jeroen Nienhuis De Grauwe Gors (2006): 68-73
Overleving van overwinterende Kokmeeuwen in Nederlandse steden Frank Majoor,Peter van Horssen & Klaas van Dijk Limosa 78 (2005)
Overwinterende Kokmeeuwen in Arnhem Frank Majoor Vlerk (2001)
Aflezen van metalen ringen bij Kokmeeuwen in Groningen en het Gooi Frank Majoor, Klaas van Dijk Het Vogeljaar 43 (1995)
Ringslijtage bij kokmeeuwen Frank Majoor Op het Vinkentouw 77 (1995)
Slaapplaatsen van meeuwen in Gooi en omstreken onderzocht Frank Majoor, Dick Jonkers Korhaan 29 (1995)
Fourageer- en slaapplaatsen van Kokmeeuwen in het Gooi Frank Majoor Korhaan 27 (1993)
Kokmeeuwenslaaptrek Frank Majoor Aythya 28 (1989)
Het aflezen van geringde Kokmeeuwen (Larus ridibundus) in West-Terschelling Frank Majoor Aythya 27 (1988)
© Frank Majoor. Website update 10-12-2013.
E-mail: