SOVON ONDERZOEK - Inleiding

Mijn werk bij SOVON bestaat gedurende het broedseizoen uit veldwerk, met name soortgericht onderzoek aan broedvogels.
Bij deze studies worden veelal ook kleurringen gebruikt. Hieronder is per soort nadere informatie te vinden.
© Frank Majoor. Website update 11-02-2014.
E-mail: