CES ONDERZOEK - Wylerberg

De ringgroep Wylerberg bestaat op dit moment uit Ruud Foppen en Frank Majoor.
De Wylerberg is een zeer afwisselend bosgebied met flinke hellingen, afgewisseld met weilandjes al dan niet met fruitbomen.
De netten staan rondom het oude SOVON kantoor op de Wylerberg. Ondanks de verhuizing (en de kap van een zichtas…) in 2010 gaan we hier toch door met CES. Het past namelijk goed in de nieuwe functie van het gebouw als Veldstudiecentum. Zo geven we op in april 2013 een excursie in het kader van de vierde jeugd vogelaarsdag en in mei 2012 zijn er excursies in het kader van de Nationale Vogelweek georganiseerd door Vogelbescherming en Sovon.

Op de Wylerberg hebben we in het kader van CES gevangen van 1996 tot en met 2002. Maar door ingrijpende veranderingen in het terrein is daarna gestopt. Dit werd echter als een gemis gezien... Daarom is in 2007 opnieuw begonnen met CES. Maar nu met hijsnetten in de hoop een betere afspiegeling van de bosvogels te vangen. Op vier verschillende plekken staan 3, 4 of 6 netten boven elkaar. De hoogste netten zijn dus 6X2,5=15 meter hoog!

De resultaten zijn positief. Hoewel relatief weinig vogels in de hoge netten worden gevangen is het aantal bosvogels als Grote Bonte Specht, Boomklever en Appelvink wel beter vertegenwoordigd. Het totaal aantal gevangen vogels met de hijsnetten is vergelijkbaar met de periode 1996-2002 toen er alleen met lage netten werd gevangen.

Bijna jaarlijks vangen we nog een nieuwe "baansoort" zoals Wilde Eend, Bosuil en Middelste Bonte Specht. Alle drie hoog in de heisnetten gevangen.


Middelste Bonte Specht (volwassen man). Gevangen en geringd, 16 juli 2011. Deze vogel werd terug gevangen op 21 april 2012. Foto Erik Ernens.


Hoge netten hoge vogels
2007 49,3% 64,7%
2008 24,5% 25,5%


Foto's © Loes van den Bremer.
© Frank Majoor. Website update 11-02-2014.
E-mail: