Vogelringgroep Vlieland

In de Kroonspolders op Vlieland ben ik als lid van de vogelringgroep 3de KP Vlieland actief tijdens de najaarstrek. Geen CES project dus, maar we vangen wel volgens een vast protecol en met een vaste mistnetopstelling…
De aanleiding voor de oprichting van onze ringgroep was het overlijden van Rein Rollingswier in 1997. Rein was de ringer alhier, en als groep trachten we zijn werk voort te zetten. Sindsdien ringen we ieder jaar dagelijks van half augustus te half november. De ringgroep bestaat op dit moment uit de volgende ringers: Gerrit Bochem, Henri Bouwmeester, Mark Collier, Hans van Heiningen, Peter van Horssen, Leon Kelder, Frank Majoor en Holmer Vonk.
Naast de mistnetten wordt gebruik gemaakt van de Vinkenbaan (de enige op de Waddeneilanden). Met behulp van zang uit luidsprekers worden de vogels gelokt. Verreweg de meeste vogels worden gevangen met de mistnetten. Maar als we met het ouderwetse slagnet vogels kunnen vangen dan laten we die kans niet voorbij gaan.
De ligging van de Vinkenbaan midden in de jaarrond afgesloten Kroonspolders is uniek. Qua vogelvangsten kan je alles verwachten, van alles tot niets, van algemeen tot uiterst zeldzaam. Ook als er geen vogels te vangen zijn kijk je je ogen uit naar de mooie wolken luchten of de grote groepen steltlopers die zich verplaatsten bij op- en afgaand tij.

Klik hier voor een uitzending van Vroege Vogels over de vinkenbaan op Vlieland.

Klik hier voor een uniek overzicht van alle terugmeldingen van Vlieland. Per soort op kaart te bekijken.

Excursies
Het is mogelijk om deze plek met een excursie te bezoeken en het ringwerk van nabij mee te maken. Van half augustus tot half november bent u iedere dinsdag, donderdag en zondag van 11 tot 12 uur welkom. Een vrijwillige bijdrage t.b.v. het ringonderzoek wordt op prijs gesteld. Het is ook mogelijk een serie ringen te sponseren. Dan krijgt u de eventuele terugmeldingen van deze vogels per e-mail toegestuurd.
Meer informatie over dit ringproject kan je vinden op de website van onze ringgroep:
http://www.vinkenbaanvlieland.nl/.


Vangst van een Rietzanger tijdens een excursie.
© Anne-Marie Hamming.
© Frank Majoor. Website update 11-02-2014.
E-mail: