RAS ONDERZOEK ZWARTE ZWAAN (Cygnus atratus)

In Limburg is in november 2010 door Rob Voesten gestart met het onderzoek aan in het wild levende Zwarte Zwanen. Met dit onderzoek willen we informatie verzamelen over overleving, broedsucces en alle andere gedragingen.
Lees meer over deze soort in de provincie Limburg in het artikel De Zwarte Zwaan in Limburg: aantallen, trend en een oproep.

In de eerste winter is gewerkt met alleen metalen pootringen. In de winter 2010/2011 zijn ruim 30 vogels voorzien van een metalen ring. Sinds medio 2011 wordt er ook een halsband toegevoegd zodat vogels ook op het water en in lang gras afleesbaar zijn. Maar ook zijn hiermee de vogels in de broedtijd van afstand ongestoord te volgen.
Sinds medio 2011 worden jongen voorzien van een kleurring, dit omdat de kop nog niet volgroeid is voor een halsband, en een gekleurde pootring al beter afleesbaar is dan een metalen ring.
De door ons gebruikte code zijn altijd blauw met witte inscriptie. Voor halsbanden zijn de code 00A0-99A9 beschikbaar en voor pootkleurringen de code AA-ZZ.
De waarnemingen (zowel voor kleurringen als metalen ringen) kunnen worden doorgegeven via www.geese.org

© Frank Majoor. Website update 11-02-2014.
E-mail: