SOVON ONDERZOEK - Grutto

In de loop der jaren heb ik voor verschillende weidevogelprojecten van SOVON veldwerk uitgevoerd. Bij de laatste studie, in het kader van Nederland Gruttoland, zijn ook Grutto's gekleurringd. Met behulp van een zender op de jongen en/of de ouder vogel is de overleving van de kuikens en het terreingebruik nauwkeurig in kaart gebracht.

Gebruikte codes:
Combinatie van vier kleurringen en een rode vlag. De metalen ring doet niet mee in de code en kan zowel aan het loopbeen als bovenloopbeen zitten.
Waarnemingen van alle in Nederland gekleurringde Grutto's kunnen worden doorgegeven aan Jos Hooijmeijer.


Jonge Grutto. Arkemheenpolder 2008. © Frank Majoor.


Gezenderde Grutto. Maatpolder 2006. © Frank Majoor.
© Frank Majoor. Website update 11-02-2014.
E-mail: