Overleving van overwinterende Kokmeeuwen in Nederlandse steden.
Systematisch verzamelde afleesgegevens van in Nederlandse steden overwinterende Kokmeeuwen zijn goed bruikbaar voor het berekenen van de jaarlijkse overleving van deze vogels.
De overlevingscijfers van plaatstrouwe individuen (0.80-0.83) komen goed overeen met waarden die elders zijn gevonden. Dit betekent dat de geconstateerde populatieafname niet te wijten is aan een verlaagde overleving van vogels die in Nederland overwinteren.
Daarnaast komt uit ons onderzoek naar voren dat het systematisch aanleggen en aflezen van kleurringen in een relatief korte tijd veel en nauwkeurige gegevens oplevert. Het is ook bij deze soort een goed bruikbare techniek die bovendien efficiŽnter is dan het aflezen van individuen die alleen een metalen ring dragen.

Zie voor uitgebreid artikel Limosa 78 (2005), te downloaden onder Artikelen.

Bij een overleving van 80-83% komt het er op neer dat de Kokmeeuw gemiddeld niet veel ouder wordt dan 5-6 jaar. Echter kom je toch regelmatig oudjes tegen van rond de 20 jaar. Een enkeling haalt zelfs de 30 jaar! In de zomer van 2009 zagen Benny Middendorp in Zoetermeer (ook in 2010 en 2011) en Klaas van Dijk in Groningen twee van dergelijke bejaarde Kokmeeuwen.


Kokmeeuw van ruim 32 jaar bij Zoetermeer, broedkolonie Benthuizerplas. Zomer 2009 (© Benny Middendorp). Ook in 2010 en 2011 aanwezig.

In 2009 is van het individu uit Zoetermeer ook een video gemaakt (© Benny Middendorp):
© Frank Majoor. Website update 11-02-2014.
E-mail: